Moja wizytówka

Andrzej ChmielewskiO mnie

andrzej chmielewskiAndrzej Wojciech Chmielewski jest absolwentem Akademii Rolniczej w Szczecinie, następnie studiował podyplomowo prawo administracyjne i samorządowe na Uniwersytecie Szczecińskim.

W latach 1986–2002 zatrudniony był w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku, m.in. jako kierownik filii w Kiełpinie, a także członek zarządu i przewodniczący rady nadzorczej tejże spółdzielni.

W latach 1994 i 1998 pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Drawnie, był wybierany na członka zarządu miasta i gminy. W 2002 i 2006 wybierany był do Rady Powiatu w Choszcznie, pełnił obowiązki wicestarosty.

Od grudnia 2007 r. do grudnia 2010 r. pełnił obowiązki wicewojewody zachodniopomorskiego. Z funkcji tej zrezygnował w związku z wygraniem wyborów na stanowisko Burmistrza Drawna. Funkcję tę pełni od grudnia 2010 r.

Andrzej Wojciech Chmielewski działa na rzecz promocji turystyki i dziedzictwa kulturowego województwa zachodniopomorskiego, a w szczególności gminy Drawno promując jej walory przyrodniczo-krajobrazowe, bogactwo historyczne i kulturowe.

Działając społecznie pełnił m.in. obowiązki Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej, którego celem jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki krajoznawczej oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, a także organizowanie wycieczek, rajdów i zawodów. TPZD swym działaniem wspiera działaczy kulturalno-oświatowych, badaczy regionalnych, twórców oraz współdziała z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze turystyki i rekreacji.

Andrzej Wojciech Chmielewski był głównym pomysłodawcą i inicjatorem wielu przedsięwzięć cyklicznych o charakterze sportowo-turystycznym. Należy do nich zaliczyć m.in. Otwarte Mistrzostwa w Grzybobraniu, Rajd "Powitanie wiosny", Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej, Wojewódzki Turystyczny Rajd po Ziemi Drawieńskiej i Turniej Strzelecki o Puchar Króla Kurkowego.


Działalność
Promocja turystyki

Andrzej Wojciech Chmielewski szczególnie aktywnie współpracuje z Lokalną Organizacją Turystyczną Wokół Drawy.

andrzej chmielewski

Jest współzałożycielem i członkiem tej organizacji, która w dużej mierze przyczynia się do rozwoju rynku turystycznego gminy Drawno oraz propaguje ideę rozwoju turystyki jako jednej z wiodących gałęzi gospodarki gminy.


 


Dane kontaktowe

Andrzej Chmielewski

  achmielewski@drawno.pl